WMW - Production s.r.o.
Provozovna: Strážnická 1503, 696 81 Bzenec
Tel.: +420 539 094 100

Systém řízení společnosti WMW - Production

Dodržování certifikačních standardů je pro nás strategických cílem


Společnost již od svého vzniku kladla velký důraz na kvalitu produkce a všech činností, které s tím souvisí. V roce 2005 získala první certifikát na poli kvality, a to ISO 9001, který si udržuje až dodnes.

Vzhledem k typu produkce a směru, kterým se společnost vyvíjí, byl stanoven další úkol v této oblasti, a to získání certifikace ISO/TS 16949. Certifikát byl v roce 2014 získán, což společnost zavazuje k dodržování přísných pravidel a požadavků, které jsou kladeny na produkci pro automobilový průmysl.

V roce 2018 byly získany nové certifikáty dle nových vydání norem ISO 9001:2016 a IATF 16949.

Společnost WMW – Production, s.r.o. ale nepodniká pouze ve sféře technických dílů. Zabýváme se i výrobou, montáží a plněním kosmetické výrobků, což sebou nese specifické požadavky. Kosmetický průmysl spadá pod velmi přísnou legislativu, stejně jako průmysl potravinářský. Zde je především kladen důraz na zdravotní nezávadnost a veškeré postupy a činnosti musí být podřízeny tomuto faktu, abychom zákazníkovi deklarovali plnou bezpečnost jeho výrobků. Systém výroby je u nás nastaven dle principů HACCP a „Správné výrobní praxe“. Proto byl stanoven další cíl v oblasti certifikací, a to získání certifikátu dle normy ISO 22716, čehož bylo také v roce 2013 dosaženo.

V současné době se společnost připravuje na získání certifikace ISO 14 000.

Rozsah certifikací:

  • - ISO 9001:2016
    Výroba plastových obalů, jejich plnění a potisk / Výroba plastových dílů pro kosmetiku a jejich plnění / Výroba školních potřeb – včetně potisku a balení / Kompletace technických dílů z plastů a kovů / Kovoobrábění
  •  -  IATF 16949
    Vstřikování a montáže plastových dílů
  • - ISO 22716:2007
    Montáž a plnění kosmetických přípravků

Společnost WMW – Production vytvořila „ Politiku kvality“, která zahrnuje všechny výše zmíněné oblasti.

Podstatnou součástí činností firmy je i její etické chování, jak ve směru k zákazníkům, tak i na interní úrovni. V souvislosti s touto oblastí byl vydán „Etický kodex“, dokument, který upravuje požadavky na chování jak mezi zaměstnanci navzájem, tak zaměstnanců vůči třetím osobám a veřejnosti. Cílem je vytvoření harmonického pracovního prostředí v oblasti mezilidských vztahů, které je předpokladem pro vynikající výkony směřující ke kvalitnímu produktu pro zákazníka.

Vzhledem ke směru, kterým se v současnosti ubíráme v oblasti životního prostředí, má společnost vytvořen „Environmentální profil“.