WMW - Production s.r.o.
Provozovna: Strážnická 1503, 696 81 Bzenec
Tel.: +420 539 094 100

Lisování plastů WMW - Production

Sériová výroba plastových produktů se širokým uplatněním.


Vstřikolisování plastů je technologie, s jejíž pomocí lze dosáhnout hromadné výroby plastových součástek s velmi dobrou rozměrovou i tvarovou přesností a reprodukovatelností výroby. Lisované součástky mohou být rozličných tvarů, odformované (resp. odformovatelné) dutinou kovové formy, z různých termoplastických materiálů.
Princip vstřikolisování spočívá v roztavení termoplastových granulí v tavící komoře, odkud za pomoci šneku je roztavená homogenní hmota vstříknuta do uzavřené formy s tvarovými dutinami. Tyto dutiny ve formě jsou po vstřiku vyplněny hmotou, které po vychladnutí do pevného skupenství vytvoří vlastní plastový výrobek. Otevřením formy lze produkty vyjmout a proces opakovat. Takto mohou vstřikovací lisy dosáhnout nepřetržitého procesu.

Firma WMW – Production, s.r.o. disponuje portfoliem 19 hydraulických vstřikolisů značky Arburg, které se odlišují velikostí, uzavírací sílou a dalšími parametry.

  • Velikost strojů je od kategorie Arburg 221K až po 570C.
  • Detailní informace o portfoliu strojového parku naleznete v kapacitní studii.
  • Všechny stroje máme osazeny robotickými odnímači zbytkových vtoků pro dosažení plně automatického výrobního cyklu
  • Disponujeme i vertikální variantou vstřikolisu pro zakládání a obstřik plastových, nebo kovových součástek.

Vývojem a sbíráním zkušeností jsme historicky dospěli do stavu, kdy jsme otevřeli i kapitolu dvoukomponentního lisování, kde máme za sebou několik úspěšných aplikací. Vysoký stupeň automatizace provozu je garantem stability výrobního procesu, kvality výstupu a přijatelné ceny konečného výrobku pro zákazníka.