WMW - Production s.r.o.
Provozovna: Strážnická 1503, 696 81 Bzenec
Tel.: +420 539 094 100

Montáže WMW - Production

Sestavování dílčích částí v jeden jediný výsledný celek.


Montáž je lidská činnost, kterou lze obecně popsat jako sestavování dílčích částí v jeden jediný výsledný celek. Probíhá na k tomu určeném pracovišti, kde skupina kvalifikovaných pracovníků sestavuje výrobek od základu. Montáž můžeme rozdělit na kusovou výrobu, sériovou výrobu a automatickou montáž.

V naší firmě montujeme jednotlivé díly nebo celé konstrukční celky z vlastní produkce, ale i nakoupené či dodané komponenty, nebo jejich kombinace.

Podle objemu zakázky a její ucelenosti jsou Vám k dispozici:

  • ruční montáže
  • poloautomatické montážní linky
  • automatické montážní linky

Díky tomuto širokému spektru a letitým zkušenostem našich kompetentních zaměstnanců, jsme Vám schopni nabídnout efektivní řešení montáže podle Vašeho přání a specifikace. Garantujeme Vám individuální přístup od prvních vzorků až po malé a velké série.

Disponujeme montážními technologiemi:

  • Ultrazvuková svařování
  • Rotační svařování
  • Plnění výrobků
  • Lisování
  • Vysekávání

(Konkrétní data ke stažení v kapacitní studii)

Montážních přípravky a pomůcky jsou jednoúčelová zařízení, která usnadňují sestavování a montáž výrobků. Tyto konstruujeme a vyrábíme sami na základě navrhnutých montážních postupů, což zajišťuje kvalitu a preciznost u každého z montážních kroků. Vlastními silami rovněž vyrábíme i montážní poloautomaty.

Montážní kroky jsou jednotlivé operace, které po sobě následují v předem určeném sledu.
Jsou protkané mezioperačními kontrolami kvality (elektrické, elektronické, mechanické, optické), které společně s inteligentními kontrolními procesy garantují vysokou výstupní kvalitu výrobků.