WMW - Production s.r.o.
Provozovna: Strážnická 1503, 696 81 Bzenec
Tel.: +420 539 094 100

Výroba a služby WMW - Production

Automatizace a kvalita z jedné ruky


Výroba plastových výrobků

Firma spojila své jednotlivé výrobní činnosti do řetězce tak, aby umožnila zákazníkům nabídnout full-service v oblasti výroby plastových výrobků vyžadujících precizní zpracování s možnosti úspěšného uplatnění těchto výrobků na celosvětovém trhu. Díky kvalitnímu složení týmu zaměstnanců na všech stupních výrobních služeb je důvěra v naše schopnosti posilována opakovanými zakázkami od portfolia našich zákazníků.

Technologii výroby optimalizujeme se zákazníkem s ohledem na velikost zakázky a požadavek na výslednou cenu.


Kompletní služby od návrhu po realizaci


Služby projektového řízení

V oblasti výroby plastových výlisků a výrobků z nich je dnes zcela běžné, že výrobní firmy přebírají od svého zadavatele projektový management. My jdeme však dále a chápeme sami sebe jako systémového dodavatele, u kterého dostanete z jedné ruky vývoj, návrh designu, konstrukci a výroby forem, lisování komponentů a jejich následné opracování, zušlechtění povrchů potiskem, montáž komplexních modulů a různé typy balení výrobků samotných či výrobu transportních obalů.

Výsledkem těchto činností je produkt „ready to use“, kde máme i zkušenosti s celosvětovou distribucí. Díky tomu můžete profitovat z ušetřeného času, transparentních procesů, ale především z významného snížení nákladů při dosažení nejvyšší kvality.

Naši zákazníci si na nás cení vysokou flexibilitu a léty vybudovanou empatii vůči specifickým požadavkům zákazníka.


Vývoj

Požadavky zákazníka řídíme projektem, přičemž každý projekt, resp. zákazník má svého projektového manažera, který projekt provází celým životním cyklem projektu od inicializace, plánování, realizaci až po ukončení. Abychom Vám ušetřili čas a zdroje, je projektový manažer po celou dobu projektu Vaší kontaktní osobou.

Zavedení nových výrobků, procesů či jejich změny a úpravy pečlivě konzultujeme se zákazníkem za účelem zajistit efektivní řízení činností tak, aby přinesly předpokládaný výsledek v předpokládaném čase za předpokládaných nákladů. Pro dosažení cílů maximálně využíváme dlouhodobých znalostí, zkušeností a dovedností, jakožto i moderních nástrojů a technik.

Sledování a dodržování časových plánů, interních a externích procesů je prováděno našimi specialisty podle nejpřísnějších norem kvality.

Díky rozsáhlým zkušenostem se specifiky koncernových projektů vám nabídneme „life-time“ péči o vaše produkty.

Projektový management pro vás bude znamenat partnerství s námi. Rádi si vyslechneme Vaše myšlenky a nápady a nabídneme vám naše dlouholeté know-how ve formě poradenství a podpory. Postaráme se o vás od prvního kontaktu až k úspěšnému společnému cíli.