WMW - Production s.r.o.
Provozovna: Strážnická 1503, 696 81 Bzenec
Tel.: +420 539 094 100

Konstrukce WMW - Production

Transformace myšlenek a návrhů do datové podoby.


Vlastní konstrukční oddělení nám umožňuje rychlé zpracování Vašich podkladů ve formě výkresové dokumentace nebo CAD dat a rychlejší reakci v komunikaci se zákazníkem (zadavatelem).

V případech, kdy neexistuje konkrétní a pevné zadání od zákazníka, nabízíme podporu při vývoji a konstrukci. Naši konstruktéři dají Vašim nápadům konkrétní podobu a vytvoří 3D data pro další posouzení samotného použití vyrobených výlisků a výrobků v praxi. Z praktických důvodů je zejména této předvýrobní fázi třeba věnovat zvýšené úsilí zákazníka tak, aby požadavky na realizaci byly konstruktérům předány v co nejvyšší šíři a hloubce. Dodatečné úpravy již vyrobených forem jsou těžko řešitelné a mnohdy nereálné.

Při procesu konstrukce zpracováváme se zákazníkem širší okruh otázek, týkajících se aplikace konkrétní součástky, či výrobku, abychom mohli zohlednit působení konstruované součástky v rámci celku a účelu užití. Součástí konstrukce je totiž nejen rozhodování o tvaru a funkci, ale například i o samotném materiálu výrobku a jeho požadované interakci s okolními látkami. I v této oblasti disponujeme zkušenostmi, ze kterých můžete těžit.

Pro zákazníky zajistíme i výrobu pilotních 3D modelů jejich výrobků, nebo při realizaci komplexnějších projektů i zkušební formy pro předsériovou výrobu.

Komunikaci se zákazníkem v oblasti výkresové dokumentace provádíme ve všech běžných datových formátech.
Úplný seznam formátů, které jsme schopni zpracovat naleznete v kapacitní studii.